Azərbaycan xalq mahnıları qədim dövrlərdən yaranaraq, təkmilləşərək, yaddaş vasitəsilə nəsildən-nəslə ötürülüb, bizə gəlib çatmışdır.

Xalq arasında çox sevilən, bütün yaş nəsillərinə mənsub insanlar, xüsusilə uşaqlar tərəfindən asan qavranılan mahnıların karaoke oxunması qeyri-adi təsir gücünə malik olub, insanlara estetik zövq aşılayaraq, onların mənəviyyatının zənginləşdirilməsinə xidmət edir.<<< Mahnıların mətni


<<< Əsas səhifəLahıc mahnısı

"Vətən Azərbayconi"

I

Mu honti ə gülvoni,
Beti dilman vironi.
Hövi mənə ruh məni,
Ruyi bə qul ironi.

Nəqarət:

Sıxantı şoironə,
Dılman betı vironə.
Vətən Azərbayconi,
Brem gərdim ironə.
Brem gərdim ironə,
Brem virim ironə.

II

Azərbaycon məkoni,
Xalqa numi nişoni.
Arzu muradım ilham,
Aftomun mehriboni.

Nəqarət.
 

 | Mahnının videosu | Not yazısı|