Azərbaycan xalq mahnıları qədim dövrlərdən yaranaraq, təkmilləşərək, yaddaş vasitəsilə nəsildən-nəslə ötürülüb, bizə gəlib çatmışdır.

Xalq arasında çox sevilən, bütün yaş nəsillərinə mənsub insanlar, xüsusilə uşaqlar tərəfindən asan qavranılan mahnıların karaoke oxunması qeyri-adi təsir gücünə malik olub, insanlara estetik zövq aşılayaraq, onların mənəviyyatının zənginləşdirilməsinə xidmət edir.<<< Mahnıların mətni


<<< Əsas səhifəLezgi mahnısı

"Vatandil çil"

I

İ dünyada çiler para,
A çileral əller para.
Reqer para, geler para,
Sad qilid ya - Vatandil çil.

 

Nəqarət:

Vakay zi vil Atşudaç hiç.
Vun kvaçir umur miçş ya, miçş.
Bes buçiz sadbur jezva quç,
Yarğariz, zi Vatandil çil?

 
II

Yarğara baxt avaydi tuş,
A baxt sadaz jahaydi tuş.
Qurbatdi dad qudaydi tuş,
Qalatdaç zun Vatandil çil.

Nəqarət.
 
III

Tek vav qvayd yazi ruğdin van,
Ruğ avatha quz ya zi tan.
Vişra vazdi lahatğa "can",
Qalatdaç zun Vatandil çil

Nəqarət.
 
 | Mahnının videosu | Not yazısı|