Azərbaycan xalq mahnıları qədim dövrlərdən yaranaraq, təkmilləşərək, yaddaş vasitəsilə nəsildən-nəslə ötürülüb, bizə gəlib çatmışdır.

Xalq arasında çox sevilən, bütün yaş nəsillərinə mənsub insanlar, xüsusilə uşaqlar tərəfindən asan qavranılan mahnıların karaoke oxunması qeyri-adi təsir gücünə malik olub, insanlara estetik zövq aşılayaraq, onların mənəviyyatının zənginləşdirilməsinə xidmət edir.<<< Mahnıların mətni


<<< Əsas səhifəKürd mahnısı

"Şəmmame"

I

Du hure nurami Şəmmame buke,
Du bərfu barami dotmamme buke.
Şəmmam dub xer hatti Şəmmame buke,
Du buke bukami dotmamme buke.

Nəqarət:

Şəmmame, Şəmmame, Şəmmame, buke,
Dotmamme, dotmamme, dotmamme, buke.
Vıy, vıy vıy, vıy vıy,
Vıy, vıy vıy, Şəmmam,
Vıy, vıy vıy, vıy vıy,
Kurbanə təmə Şəmmam.

 
II

Əş də pır həzdıkım Şəmmame buke,
Du naye əz şıbkım dotmamme buke.
Xorto bırindarə Şəmmame buke,
Əybə fədi dıqum dotmamme buke.

Nəqarət.
 
III

Şəmmame por zərə Şəmmame buke,
Delane dur mərrə dotmamme buke.
Çarək də ramusen Şəmmame buke,
Xorto bırindarə dotmamme buke.

Nəqarət.
 | Mahnının videosu | Not yazısı|