Azərbaycan xalq mahnıları qədim dövrlərdən yaranaraq, təkmilləşərək, yaddaş vasitəsilə nəsildən-nəslə ötürülüb, bizə gəlib çatmışdır.

Xalq arasında çox sevilən, bütün yaş nəsillərinə mənsub insanlar, xüsusilə uşaqlar tərəfindən asan qavranılan mahnıların karaoke oxunması qeyri-adi təsir gücünə malik olub, insanlara estetik zövq aşılayaraq, onların mənəviyyatının zənginləşdirilməsinə xidmət edir.<<< Əsas səhifəİngiloy mahnısı

"Aliabati"

Mətn, musiqi və vokal.
Solist: Gülbiçə Süleymanova
Müşayiət edirlər:İsabey Süleymanov
Flash video player


Mətn
Flash video player| Mahnının mətni | Not yazısı |