Azərbaycan xalq mahnıları qədim dövrlərdən yaranaraq, təkmilləşərək, yaddaş vasitəsilə nəsildən-nəslə ötürülüb, bizə gəlib çatmışdır.

Xalq arasında çox sevilən, bütün yaş nəsillərinə mənsub insanlar, xüsusilə uşaqlar tərəfindən asan qavranılan mahnıların karaoke oxunması qeyri-adi təsir gücünə malik olub, insanlara estetik zövq aşılayaraq, onların mənəviyyatının zənginləşdirilməsinə xidmət edir.<<< Mahnıların mətni


<<< Əsas səhifəTalış mahnısı

"Giləvo"

I

Həbəmonni Vətəni marni çəton Vətəniku,
Pukə ın yarə sutəy tovnedə yarəm, şeşıku,
Bıqın, avon dərəmon çi toloşi osmoniku,
Bıjən avon şulisə, tı toloşi veyzə ləvo,
Bıjən avon şulisə, tı toloşi veyzə ləvo.


Nəqarət:

Giləvo, ay giləvo, boy, boy, boy, boy,
Nənə lay-lay giləvo, boy, boy, boy, boy.
Giləvo, ay giləvo, boy, boy, boy, boy,
Nənə lay-lay, giləvo, boy, boy, boy, boy.

 
II

Qınedə xəzri piyo, əv pozi vardə ijənən,
Toloşi orzu doon, zizon ekardə, ijinən,
Vətəni osmoni avon, siyo ekardə ijənən,
Tı niboş xəzri baka bo toloşi vay, giləvo,
Tı niboş xəzri baka bo toloşi vay, giləvo.

Nəqarət.
 
 | Mahnının videosu | Not yazısı|