Azərbaycan xalq mahnıları qədim dövrlərdən yaranaraq, təkmilləşərək, yaddaş vasitəsilə nəsildən-nəslə ötürülüb, bizə gəlib çatmışdır.

Xalq arasında çox sevilən, bütün yaş nəsillərinə mənsub insanlar, xüsusilə uşaqlar tərəfindən asan qavranılan mahnıların karaoke oxunması qeyri-adi təsir gücünə malik olub, insanlara estetik zövq aşılayaraq, onların mənəviyyatının zənginləşdirilməsinə xidmət edir.<<< Mahnıların mətni


<<< Əsas səhifəAvar mahnısı

"Bersinay"

 

I

Bersinay, yasay ika yeraki, bersinay,
Di dord dura karaki, bersinay.
Dir dord dura karaki, bersinay.
Bersinay, ol haravxa dir dardud, bersinay,
Tso darmon haburaki, bersinay,
Tso darmon haburaki, bersinay.

II

Bersinay, yo mun dey yeraki, bersinay,
Hab dunyol dika duyol, bosila.
Hab dunyol dika duyol, bosila.
Bersinay, yo mun dey yeraki, bersinay,
Hab dunyol dika, bosila,
Hab dunyol dika duyol, bosila.

III

Bersinay, yağgi ya yekkzi mul, bersinay,
Tso ortsa an yekzi mun, bersinay.
Tso ortsa an yekzi mun, bersinay,
Bersinay, xad yeksi şun heaki, bersinay,
Migik avgi yekzi mun, bersinay,
Migik avgi yekzi mun, bersinay.

 | Mahnının videosu | Not yazısı|