Azərbaycan xalq mahnıları qədim dövrlərdən yaranaraq, təkmilləşərək, yaddaş vasitəsilə nəsildən-nəslə ötürülüb, bizə gəlib çatmışdır. >>>

Azerbaijani folk songs

U.Hajibeyli considered folk songs the fondation of all musical culture of the people. He has firstly registered the Azerbaijani folk songs in the form notes, herewith laying the way for a creative approach to the treasury of folk music. >>>
Azərbaycan ədəbiyyat xəzinəsinin dəyərli incilərini özündə cəmləşdirən və yeni texno-logiyalara əsaslanaraq yetişən nəsillərə çatdıran bir poeziya antologiyasıdır. >>>

Classical poetry in Azerbaijan

The opportunity of listening artistic reading and familiarizing with the text of the proposed poetry visually at the same time, paves the way for a thorough review, facilitates memorization and promotes faster learning of the material. >>>
     
 
Azərbaycan bəstəkarlarının mahnı və romanslarının karaoke oxunması milli mu-siqi irsimizin dərindən mənimsənilməsi üçün bir vasitədir. >>>

The songs of Azeri composers

Karaoke is of important universal value, as the presented study guide is the propaganda of Azerbaijani music, its folk songs and classical romances among representatives of various nationalities who are interested in Azerbaijan. >>>
Qədim odlar diyarında yaşayan xalqlar – azərbaycanlılar, ruslar, tatarlar, talışlar, ləzgilər, gürcülər, avarlar, saxurlar və başqaları >>>

The songs of minority people living in the republic

Karaoke is one of means of safeguarding the intangible heritage of Azerbaijani people. The presented study guide is the propaganda of Azerbaijani music. >>>

İdeyanın
MÜƏLLİFİ
Introduction

azerbaijan english russian
france spanish german