Azərbaycan xalq mahnıları qədim dövrlərdən yaranaraq, təkmilləşərək, yaddaş vasitəsilə nəsildən-nəslə ötürülüb, bizə gəlib çatmışdır.

Xalq arasında çox sevilən, bütün yaş nəsillərinə mənsub insanlar, xüsusilə uşaqlar tərəfindən asan qavranılan mahnıların karaoke oxunması qeyri-adi təsir gücünə malik olub, insanlara estetik zövq aşılayaraq, onların mənəviyyatının zənginləşdirilməsinə xidmət edir.<<< Mahnıların mətni


<<< Əsas səhifəİngiloy mahnısı

"Aliabati"

I

Lamaz-lamaz saxləbi,
Lamaz-lamaz kaləbi.
Saxəliyani, Aliabati,
Kortsiliani, Aliabati.

Nəqarət:

Mudam məşən saxəlzə davpitsav,
Çəm xoşiyani, Aliabati,
Çəm oxşiyani, Aliabati.
Aliabati, Aliabati,
Çəmi lamazi, Aliabati.

 

 | Mahnının videosu | Not yazısı|