Azərbaycan xalq mahnıları qədim dövrlərdən yaranaraq, təkmilləşərək, yaddaş vasitəsilə nəsildən-nəslə ötürülüb, bizə gəlib çatmışdır.

Xalq arasında çox sevilən, bütün yaş nəsillərinə mənsub insanlar, xüsusilə uşaqlar tərəfindən asan qavranılan mahnıların karaoke oxunması qeyri-adi təsir gücünə malik olub, insanlara estetik zövq aşılayaraq, onların mənəviyyatının zənginləşdirilməsinə xidmət edir.<<< Mahnıların mətni


<<< Əsas səhifəSaxur mahnısı

"Salam Malik"

I

Akkaska balkan abı, salam Malik, salam Malik,
Qırğınbı çılka sabı, toli Malik, toli co.
Deşeyir dideşeyir, salam Malik, salam Malik,
İstağ valka vu abı, toli Malik, toli co.

Nəqarət:

Salam Malik, salam Malik,
Ay-li-lay-li, lay-li-lay,
Toli Malik, toli co.

II

Akkaska şıt abayle, salam Malik, salam Malik,
Çocun kağır acaka, toli Malik, toli co.
İçin cavab acaka, salam Malik, salam Malik,
Elçivalıs abayle, toli Malik, toli co.

Nəqarət.

 | Mahnının videosu | Not yazısı|