Azərbaycan xalq mahnıları qədim dövrlərdən yaranaraq, təkmilləşərək, yaddaş vasitəsilə nəsildən-nəslə ötürülüb, bizə gəlib çatmışdır.

Xalq arasında çox sevilən, bütün yaş nəsillərinə mənsub insanlar, xüsusilə uşaqlar tərəfindən asan qavranılan mahnıların karaoke oxunması qeyri-adi təsir gücünə malik olub, insanlara estetik zövq aşılayaraq, onların mənəviyyatının zənginləşdirilməsinə xidmət edir.<<< Mahnıların mətni


<<< Əsas səhifəRutul mahnısı

"Bıçədi riş "

I

Dağıstanad bıc kaldı, ay bıçədi riş,
Yeylaxanad xəd kaldı, ay bıçədi riş.

 

Nəqarət:

Suvumudu ceyran kaldı,
Dərdimid dərman kaldı,
Masarud almaz kaldı,
Ay xaşdi ləzgiyədi riş.

 
II

Ğudu cubra irhuz yi, ay bıçədi riş,
Ğudu dərdə irhur yi, ay bıçədi riş.

Nəqarət.
 | Mahnının videosu | Not yazısı|