Azərbaycan xalq mahnıları qədim dövrlərdən yaranaraq, təkmilləşərək, yaddaş vasitəsilə nəsildən-nəslə ötürülüb, bizə gəlib çatmışdır.

Xalq arasında çox sevilən, bütün yaş nəsillərinə mənsub insanlar, xüsusilə uşaqlar tərəfindən asan qavranılan mahnıların karaoke oxunması qeyri-adi təsir gücünə malik olub, insanlara estetik zövq aşılayaraq, onların mənəviyyatının zənginləşdirilməsinə xidmət edir.<<< Mahnıların mətni


<<< Əsas səhifəMolokan mahnısı

"Ивановка"

I

Отслужив далеко на границе,
Я вернулся в родные края.
Каждый день мне Ивановка снилася,
И подружка Аленка моя.

II

Здесь хлеба золотятся колхозные,
Здесь богатство вошло в каждый дом.
Полюбилась мне с детства Ивановка,
Та, что славится ратным трудом.

III

Здесь девчата живут голосистые,
Здесь природа чарует до слез.
Для кого-то ты просто Ивановка,
Для меня мой родимый колхоз.

IV

Отслужив далеко на границе,
Я вернулся в родные края.
Хлебом, солью встречает Ивановка,
А с цветами Аленка моя.

 | Mahnının videosu | Not yazısı|