Azərbaycan xalq mahnıları qədim dövrlərdən yaranaraq, təkmilləşərək, yaddaş vasitəsilə nəsildən-nəslə ötürülüb, bizə gəlib çatmışdır.

Xalq arasında çox sevilən, bütün yaş nəsillərinə mənsub insanlar, xüsusilə uşaqlar tərəfindən asan qavranılan mahnıların karaoke oxunması qeyri-adi təsir gücünə malik olub, insanlara estetik zövq aşılayaraq, onların mənəviyyatının zənginləşdirilməsinə xidmət edir.<<< Mahnıların mətni


<<< Əsas səhifəUdin mahnılarından ibarət Popurri

 

Taesuna ceyrane boyaxun çinar,
Pumox oxşare marala, ay xüyar.
Uşkun dabanexun tapsun vastane,
Bexsun axşumsun upsun vastane.
Uşe gena bez fikire hun, hun hun,
Baskatanal bez nepeboş hun, hun, hun.
Bezi yaşaşiyal mənə hun, hun, hun,
Bezi mıklux, bezi kədər hun. hun, hun.
Zubokaz oçal hun baka bezi beg,
Zubokaz vardnaxod hun baka bezi vard.
Zubokaz xaş hunbaka muçuli,
Hun baka hava zu nəfəs əvnaz.
Hun zaxu zu vaxun eytağen sunaxu,
Tağen Nıja aken boşamin taraken.
Erenluxone görçinen,
Var durxone baxçinen.
Gözəl xoal dəstinen,
Buruxmux xone görçinen.

 | Mahnının videosu | Not yazısı|