Azərbaycan xalq mahnıları qədim dövrlərdən yaranaraq, təkmilləşərək, yaddaş vasitəsilə nəsildən-nəslə ötürülüb, bizə gəlib çatmışdır.

Xalq arasında çox sevilən, bütün yaş nəsillərinə mənsub insanlar, xüsusilə uşaqlar tərəfindən asan qavranılan mahnıların karaoke oxunması qeyri-adi təsir gücünə malik olub, insanlara estetik zövq aşılayaraq, onların mənəviyyatının zənginləşdirilməsinə xidmət edir.<<< Mahnıların mətni


<<< Əsas səhifəXəlil Rza Ulutürk


Azadlığı istəmirəm zərrə-zərrə qram-qram,

Qolumdakı zəncirləri qıram gərək,

Qıram!

Qıram!

Azadlığı istəmirəm bir həb kimi, dərman kimi,

İstəyirəm səma kimi,

Günəş kimi!

Cahan kimi!

Çəkil!

Çəkil ey qəsbkar!

Mən bu əsrin gur səsiyəm.

Gərək deyil sısqa bulaq

Mən ümmanlar təşnəsiyəm.| Mahnının videosu |