Azərbaycan xalq mahnıları qədim dövrlərdən yaranaraq, təkmilləşərək, yaddaş vasitəsilə nəsildən-nəslə ötürülüb, bizə gəlib çatmışdır.

Xalq arasında çox sevilən, bütün yaş nəsillərinə mənsub insanlar, xüsusilə uşaqlar tərəfindən asan qavranılan mahnıların karaoke oxunması qeyri-adi təsir gücünə malik olub, insanlara estetik zövq aşılayaraq, onların mənəviyyatının zənginləşdirilməsinə xidmət edir.<<< Əsas səhifəUdin mahnılarından ibarət Popurri

Mətn, musiqi və vokal.
Solist: Gena Vəzirqoy
Müşayiət edirlər: Elsevər Əhmədov, Yura Oqanov, German Vəzirqoy.
Flash video player


Mətn
Flash video player| Mahnının mətni | Not yazısı |