Azərbaycan bəstəkarlarının mahnı və romanslarının karaoke oxunması milli musiqi irsimizin dərindən mənimsənilməsi üçün bir vasitədir.

Bəstəkar mahnıları mövzu baxımından rəngarəng və genişdir. Burada Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev kimi tarixi şəxsiyyətin tərənnümü ilə bağlı mahnılar, vətənpərvərlik mahnıları, vətənimizin gözəlliklərinə həsr olunmuş mahnılarla yanaşı, analarımızın gözəl surətini yaradan, həmçinin insanların ülvi məhəbbətini təcəssüm etdirən lirik mahnılar təqdim olunur.


<<< Mahnıların mətni


<<< Əsas səhifə

"Axşam mahnısı"

I

Qaş qaralır, kölgə tutur
Yavaş-yavaş meşəni.
Gözüm yolda, könlüm səsdə,
Gözləyirəm mən səni.

Nəqarət:

Səbrim getdi, harda qaldı,
Qaş qaraldı, gəlməyir.
Bəlkə mənim qəlbimdəki
Döyüntünü bilməyir.
A______________A
Səbrim getdi, gəlməyir.
A______________A
Qaş qaraldı, gəlməyir.

II

Aydın göylər, uca dağlar,
Göy meşələr, lal sular.
Sizi gördüm, ürəyimdə
Aşıb-daşdı arzular.

Nəqarət.| Mahnının videosu | Not yazısı|