Azərbaycan bəstəkarlarının mahnı və romanslarının karaoke oxunması milli musiqi irsimizin dərindən mənimsənilməsi üçün bir vasitədir.

Bəstəkar mahnıları mövzu baxımından rəngarəng və genişdir. Burada Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev kimi tarixi şəxsiyyətin tərənnümü ilə bağlı mahnılar, vətənpərvərlik mahnıları, vətənimizin gözəlliklərinə həsr olunmuş mahnılarla yanaşı, analarımızın gözəl surətini yaradan, həmçinin insanların ülvi məhəbbətini təcəssüm etdirən lirik mahnılar təqdim olunur.


<<< Mahnıların mətni


<<< Əsas səhifə

"Gilavar"

I

Gəzib, gəzib dərələri, düzləri,
Nə durmusan, dincəlmisən, gilavar!
Vətənimin bu mehriban qoynuna,
Xoş gəlmisən, ay gilavar.

Nəqarət:

Fəsil-fəsil dəyişdikcə havalar, havalar,
Könlümüzdə nəğmə desin ilk bahar.
Sən də qoşul bu nəğmənin səsinə,
Ay gilavar, ay gilavar.

II

Hərdən xəyal bir qanadlı quş olur,
Həzin, coşqun nəğmələrə qoşulur.
Yüz möhnəti bir sevinclə əridər,
İnsan ömrü xoş olar.

Nəqarət.| Mahnının videosu | Not yazısı |