Azərbaycan bəstəkarlarının mahnı və romanslarının karaoke oxunması milli musiqi irsimizin dərindən mənimsənilməsi üçün bir vasitədir.

Bəstəkar mahnıları mövzu baxımından rəngarəng və genişdir. Burada Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev kimi tarixi şəxsiyyətin tərənnümü ilə bağlı mahnılar, vətənpərvərlik mahnıları, vətənimizin gözəlliklərinə həsr olunmuş mahnılarla yanaşı, analarımızın gözəl surətini yaradan, həmçinin insanların ülvi məhəbbətini təcəssüm etdirən lirik mahnılar təqdim olunur.


<<< Əsas səhifə

"Axşam mahnısı"

Mətn, musiqi və vokal.
Musiqisi:Tofiq Quliyev
Sözləri: Zeynal Cabbarzadə
İfa edir: İlahə Fəda

Flash video playerMətn və musiqi.


Flash video player| Mahnının mətni | Not yazısı |