Azərbaycan bəstəkarlarının mahnı və romanslarının karaoke oxunması milli musiqi irsimizin dərindən mənimsənilməsi üçün bir vasitədir.

Bəstəkar mahnıları mövzu baxımından rəngarəng və genişdir. Burada Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev kimi tarixi şəxsiyyətin tərənnümü ilə bağlı mahnılar, vətənpərvərlik mahnıları, vətənimizin gözəlliklərinə həsr olunmuş mahnılarla yanaşı, analarımızın gözəl surətini yaradan, həmçinin insanların ülvi məhəbbətini təcəssüm etdirən lirik mahnılar təqdim olunur.


<<< Mahnıların mətni


<<< Əsas səhifə

"Qaragöz"

I

Gülü baxçadan üz,
Saçına saçaq düz.
Yanıma gəlib süz,
Qaragöz, qaragöz.

Nəqarət:

Məni gəl məzəmmət
Eyləmə, gözəl yar.
Nə qədər qəşəngsən!
Nə qədər gözəlsən!
Elə bil, mələksən,
Qaragöz, qaragöz.
Qa - ra - göz, qa ra

II

Sən mənim gülümsən,
Gülüm, bülbülümsən.
Şirin dil, şirin söz,
Qaragöz, qaragöz.

Nəqarət.
III

Gülü baxçadan al,
Saçına saçaq sal.
Gül içində gül qal,
Qaragöz, qaragöz.

Nəqarət.| Mahnının videosu | Not yazısı |