Azərbaycan xalq mahnıları qədim dövrlərdən yaranaraq, təkmilləşərək, yaddaş vasitəsilə nəsildən-nəslə ötürülüb, bizə gəlib çatmışdır.

Xalq arasında çox sevilən, bütün yaş nəsillərinə mənsub insanlar, xüsusilə uşaqlar tərəfindən asan qavranılan mahnıların karaoke oxunması qeyri-adi təsir gücünə malik olub, insanlara estetik zövq aşılayaraq, onların mənəviyyatının zənginləşdirilməsinə xidmət edir.<<< Mahnıların mətni


<<< Əsas səhifə"Gözəl, sənə məlum olsun"

I

Gözəl, sənə məlum olsun,
Alışıram, yanıram mən.
Ala gözlərin görəndə,
Canımdan usanıram mən.

Nəqarət:

Hansı dağın maralısan?
Heyif, məndən aralısan.
Sən də yardan yaralısan,
Duruşundan qanıram mən.

II

Mənim adım Ələsgərdi,
Adım dillərdə əzbərdi.
Xalların dürrü gövhərdi,
Sərrafıyam, tanıram mən.

Nəqarət:

Hansı dağın maralısan?
Heyif, məndən aralısan.
Sən də yardan yaralısan,
Duruşundan qanıram mən.| Mahnının videosu | Not yazısı|