Azərbaycan xalq mahnıları qədim dövrlərdən yaranaraq, təkmilləşərək, yaddaş vasitəsilə nəsildən-nəslə ötürülüb, bizə gəlib çatmışdır.

Xalq arasında çox sevilən, bütün yaş nəsillərinə mənsub insanlar, xüsusilə uşaqlar tərəfindən asan qavranılan mahnıların karaoke oxunması qeyri-adi təsir gücünə malik olub, insanlara estetik zövq aşılayaraq, onların mənəviyyatının zənginləşdirilməsinə xidmət edir.<<< Mahnıların mətni


<<< Əsas səhifə"Ay dilbər"

I

Dağların başı
Qışda qar olar.
Yar yarın görməsə,
Rəngi saralar.

Nəqarət:

Ay gözəlim, ay mələyim!
Ay gözəlim, ay mələyim!
Gəl məni dindir,
Qəlbim sənindir.
Dövran nə gözəl,
nə gözəl, nə gözəl!
Canan nə gözəl,
nə gözəl, nə gözəl!
Ay dilbər, can dilbər, çal dilbər,
Tellər oynasın.

II

Araz dərindir,
Suyu sərindir.
Gəl, nazlı dilbərim,
Bir məni dindir.

Nəqarət:

Ay gözəlim, ay mələyim!
Ay gözəlim, ay mələyim!
Gəl məni dindir,
Qəlbim sənindir.
Dövran nə gözəl,
nə gözəl, nə gözəl!
Canan nə gözəl,
nə gözəl, nə gözəl!
Ay dilbər, can dilbər, çal dilbər,
Tellər oynasın.| Mahnının videosu | Not yazısı|