Azərbaycan xalq mahnıları qədim dövrlərdən yaranaraq, təkmilləşərək, yaddaş vasitəsilə nəsildən-nəslə ötürülüb, bizə gəlib çatmışdır.

Xalq arasında çox sevilən, bütün yaş nəsillərinə mənsub insanlar, xüsusilə uşaqlar tərəfindən asan qavranılan mahnıların karaoke oxunması qeyri-adi təsir gücünə malik olub, insanlara estetik zövq aşılayaraq, onların mənəviyyatının zənginləşdirilməsinə xidmət edir.<<< Mahnıların mətni


<<< Əsas səhifə"Bülbüllər oxur"

I

Bülbüllər oxur,
Cəh-cəh vurur bağda gül üstə.
Ay oğlan, boyu bəstə,
Gəl əyləş çəmən üstə.
Sən məndən könül istə,
Mən deyim “gözüm üstə”.

II

Bəh-bəh nə gözəl
Candır, əcəb sərvi-rəvandır.
Oğlan, getmə, amandır!
Məni başa dolandır.
Üzün qoy üzüm üstə,
Əcəb yaxşı zamandır.

III

Altında boz at,
Çiynində tüfəng, belində qatarı.
Ay oğlan, sən tanrı,
Dolan, gəl bizə sarı.
Gələrsən, qadan allam,
Gedərsən, yola sallam.| Mahnının videosu | Not yazısı|