Azərbaycan xalq mahnıları qədim dövrlərdən yaranaraq, təkmilləşərək, yaddaş vasitəsilə nəsildən-nəslə ötürülüb, bizə gəlib çatmışdır.

Xalq arasında çox sevilən, bütün yaş nəsillərinə mənsub insanlar, xüsusilə uşaqlar tərəfindən asan qavranılan mahnıların karaoke oxunması qeyri-adi təsir gücünə malik olub, insanlara estetik zövq aşılayaraq, onların mənəviyyatının zənginləşdirilməsinə xidmət edir.<<< Mahnıların mətni


<<< Əsas səhifə"Ay Laçın"

I

Araz axar lil ilə,
Dəstə-dəstə gül ilə.
Mən yarımı sevirəm
Şirin-şirin dil ilə.


Nəqarət:

Ay Laçın, can Laçın,
Mən sənə qurban, Laçın.

II

Bağçaları sarı gül,
Yarı qönçə, yarı gül.
Tez açıldın, tez soldun,
Olmayaydın barı, gül.


Nəqarət:

Ay Laçın, can Laçın,
Mən sənə qurban, Laçın.| Mahnının videosu | Not yazısı |