Azərbaycan xalq mahnıları qədim dövrlərdən yaranaraq, təkmilləşərək, yaddaş vasitəsilə nəsildən-nəslə ötürülüb, bizə gəlib çatmışdır.

Xalq arasında çox sevilən, bütün yaş nəsillərinə mənsub insanlar, xüsusilə uşaqlar tərəfindən asan qavranılan mahnıların karaoke oxunması qeyri-adi təsir gücünə malik olub, insanlara estetik zövq aşılayaraq, onların mənəviyyatının zənginləşdirilməsinə xidmət edir.<<< Mahnıların mətni


<<< Əsas səhifə"Bazardan alma"

I

Bazardan alma allam, sataram,
Xəlvətdə durma, gəlləm taparam.

Nəqarət:

Ay haray yar əlindən,
O qara tellərindən.
Əgər izin versən, bala,
Öpərəm gözlərindən.

II

Bağlardan çiçək dərrəm, sataram,
Bir üzü göyçək hardan taparam?

Nəqarət:

Ay haray yar əlindən,
O qara tellərindən.
Əgər izin versən, bala,
Öpərəm gözlərindən.
Əgər izin versən, gülüm,
Öpərəm gözlərindən.

III

Bazardan hulu allam, sataram,
Bir uca boylu hardan taparam?

Nəqarət:

Ay haray yar əlindən,
O qara tellərindən.
Əgər izin versən, bala,
Öpərəm gözlərindən.
Əgər izin versən, gülüm,
Öpərəm gözlərindən.| Mahnının videosu | Not yazısı|