<<< Əsas səhifə


"MUSİQİ DÜNYASI" ELEKTRON NƏŞRLƏR MƏRKƏZİNİN
KARAOKE TOPLULARININ
TƏQDİMAT MƏRASİMLƏRİ


 

27.12.2010 CAZ MƏRKƏZİ.
"Azərbaycan xalq mahnıları və klassik romansları" kitabının və DVD diskinin təqdimatı

Flash video player03.05.2011 CAZ MƏRKƏZİ.
"Azərbaycan klassik poeziyası" kitabının və DVD diskinin təqdimatı
Flash video player30.06.2016
"Azərbaycan Doğma Diyar"
Flash video player