<<< Əsas səhifə

english

russian

spanish

french

german

farsi

azerbaijani

arabik


"Azerbaycan Bestecilerinin 50 Şarkısı". Bakü, 2011

Bilindiği gibi müzik ve şarkı, eskiden beri Azerbaycanlılar dahil bir çok halkların kültürlerinin önemli unsuru sayılmıştır. Eğlence vb. amaçla evde bir araya gelen insanlar çeşitli müzik aleti eşliğinde şarkı söylüyorlardı. Şarkı söyleme, bugün de bir çok halklarda eğlenmenin en çok sevilen bir türü olarak bilinmektedir. Bu insanlar çeşitli mesleklerden veya zihinsel gelişimin çeşitli derecelerinde olabilirler, ancak şarkı söyleme onları birleştiren bir unsurdur. Günümüzde ses kayıt cihazlarının ve iletişim teknolojilerinin hızlı bir şekilde gelişmesi ortamında çeşitli halkları temsil eden insanlar, karaoke biçiminde söylenen şarkıları kolay öğrenebilmektedirler.

İlginize sunulan bu kapsamlı yayın, yeni nesil ders kitabı olup yeni teknolojiden yararlanılarak hazırlanan ve DVD disk ve kitaptan oluşan, açıklayıcı özellikli bilgileri içeren interaktif ders kitabıdır. Bu ders kitabının amacı, Azerbaycan bestecilerinin "karaoke" türünde söylenen popüler şarkılarının öğrenilmesi ve incelenmesinden ibarettir. Ders kitabı, öğrenim sürecinde modern iletişim teknolojisinin kullanılması hususu dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu husus, okullarda müzik eğitimi düzeyini yükseltmeye, aynı zamanda ülkemiz genelinde müzik eğitimi olanakları çerçevesini genişletmeye katkı sağlıyor. Karaoke türünden şarkı söyleme, estetik zevk, halk servetine özen gösterme, ayrıca gençlerin ulusal bilincini, vatansever ruhunun yükseltilmesini sağlar. Bu, Azerbaycan halkının maddi olmayan mirasının korunması usullerinden biridir.

Günümüzde gerçekleşen evrenselleşme sürecinde karaoke türünde şarkı söyleme, beşeri öneme hazidir. Dolayısıyla bahsettiğimiz ders kitabı, Azerbaycan müziğinin, şarkı kültürünün, Azerbaycan'la ilgilenen diğer uluslar arasında propagandasının yapılmasına ve Azerice'nin öğrenilmesi için eşsiz bir araç hizmeti rolü oynamasına olanak sağlamaktadır.

Karaoke, şarkı söyleme alanında yeni bir akımdır. Teknik açıdan karaoke, bilgisayar monitörü veya televizyon ekranında şarkı sözlerinin tempoya uygun şekilde hecelerinin aydınlatılarak fonogram yoluyla müzik eşliğinde söylenmesidir. Sunduğumuz DVD disk, bu kurala göre hazırlanmıştır.

Ders kitabında Ü.Hacıbeyli, F.Emirov, Niyazi, S.Rüstemov, T.Guliyev, A.Bedelbeyli, C.Cihangirov, E.Sabitoğlu, R.Hacıyev vb. gibi ünlü Azerbaycan bestecilerinin geniş yayılmış 50 şarkısı yer almaktadır. Bu kitap aracılığıyla gençler başta olmak üzere değişik yaş grubuna giren insanlar şarkıları kolaylıkla benimseyebilirler.

Öğrenim sürecine şarkıların modern iletişim teknolojisi araçlarının yardımıyla alınması (ilk adım 2010 yılında "Karaoke. Azerbaycan Halk Türkülerive Klasik Romansları" ile atılmıştır), geniş kapsamlı ikinci adım olarak değerlendirilebilir. Öğrenme amaçlı birkaç usulün izlenmesi önerilir: 1. Metin, müzik ve vokal eşlikli karaoke; 2. Metin, müzik ve vokal eşliksiz karaoke. Böylece müzik dinleme ile aynı zamanda şarkı sözlerini görüntü şeklinde izleme fırsatı, bunların iyi bir biçimde öğrenilmesine, hafızada tutulmasına, şarkının çabuk benimsenilmesine olanak sağlamış olur.

Çağdaş popüler şarkılar M.Magomayev, L.İmanov, A.Zeynalov, İ.Guliyeva, A.Ağayev, "Kaya" vokal kuvartet tarafından söylenmiştir.

Ders kitabından yararlananlara ünlü sanatçılarla birlikte şarkı söyleme, onların şarkı söyleme tarzını izleme ve uygulama fırsatı sağlanmıştır. Çok enteresan ve istisnai mahiyetli bu öğretme süreci, öğrencinin yaratıcı potansiyelinin aktifleşmesini sağlamanın yanı sıra müzik icracılığına büyük ilgi uyandırır, şarkı söyleyenlerde aranan özelliklerin seviyesini arttırır, sanatsal zevki biçimlendirir.

En güzel milli müzik örneklerinin karaoke usulüyle söylenmesi, insanların ruh ve kalbini etkileme gibi benzersiz bir güce sahiptir. Karaoke şarkıları, eğitim sürecinde büyük rol oynamanın yanı sıra genç kuşakların gelişmesi ve manevi açıdan zenginleşmesi ve Azerbaycan müzik kültürürnün yurtdışında tanıtılması açısından büyük etkileyici güce haizdir.