Azərbaycan xalq mahnıları qədim dövrlərdən yaranaraq, təkmilləşərək, yaddaş vasitəsilə nəsildən-nəslə ötürülüb, bizə gəlib çatmışdır.

Xalq arasında çox sevilən, bütün yaş nəsillərinə mənsub insanlar, xüsusilə uşaqlar tərəfindən asan qavranılan mahnıların karaoke oxunması qeyri-adi təsir gücünə malik olub, insanlara estetik zövq aşılayaraq, onların mənəviyyatının zənginləşdirilməsinə xidmət edir.<<< Əsas səhifəLahıc mahnısı

"Vətən Azərbayconi"

Mətn, musiqi və vokal.
Solist: Sahibə Abdullayeva
Müşayiət edirlər: Adil Kazımov
Flash video player


Mətn
Flash video player| Mahnının mətni | Not yazısı |